Title:

Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym : opis patentowy nr 224227

Oryginal title:

PL 224227 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez dwa walce robocze oraz prowadnicę kształtową górną i prowadnicę kształtową dolną przez otwór znajdujący się w prowadnicy kształtowej górnej, następnie wprawia się walce robocze w ruch obrotowy w tym samym kierunku oraz taką samą prędkością i zgniata się na półfabrykat kuli wklęsłymi powierzchniami bocznymi śrubowych występów, w wyniku czego wprawia się półfabrykat kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych, następnie przemieszcza się półfabrykat kuli między śrubowymi występami o wklęsłych powierzchniach bocznych i kalibruje się kształt półfabrykatu kuli i uzyskuje się kulę. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.05.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.11.2014 BUP 24/14. ; Opublikowano 30.12.2016 WUP 12/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403984(A1) 24.11.2014. ; Nr zgłoszenia: 403984.

Coverage:

B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew