Title:

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej : opis patentowy nr 224124

Oryginal title:

PL 224124 B1

Creator:

Sikora, Janusz W. ; Samujło Bronisław ; Duleba Bronislav.

Description:

Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej polega na tym, że miesza się 20 części masowych polifenylenoeteru z 20 częściami masowymi kopolimeru styren akrylonitryl, 20 częściami masowymi poliamidu 6 oraz 40 częściami masowymi politereftalanu etylenu stanowiących odpad poużytkowy w postaci aglomeratu. Otrzymaną w procesie mieszania kompozycję wytłacza się w postaci pręta za pomocą wytłaczarki jedno lub dwuślimakowej, w temperaturze 260°C, przez otwór cylindra wytłaczarki o średnicy do 50 mm z prędkością od 10 do 50 cm/min. do zamkniętej, dwuczęściowej prostoliniowej lub krzywoliniowej, formy o stałym lub zmiennym polu przekroju poprzecznego zamocowanej szczelnie, bezpośrednio do cylindra wytłaczarki.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 06.03.2014. ; Zgłoszenie ogłoszono 14.09.2015 BUP 19/15. ; Opublikowano 30.11.2016 WUP 11/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 407415 (A1) 14.09.2015. ; Nr zgłoszenia: 407415.

Coverage:

C08J 11/06 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 67/03 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 25/12 (2006.01) Int. Cl. ; C08L 77/02 (2006.01) Int. Cl. ; B29B 17/00 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/36 (2006.01) Int. Cl. ; B29C 47/78 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew