Title:

Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu : opis patentowy nr 224020

Oryginal title:

PL 224020 B1

Creator:

Matusik, Sylwester ; Gardyński, Leszek.

Description:

Sposób stabilizacji obudowy górniczej na czas demontażu przy użyciu urządzenia stabilizującego polega na tym, że zakłada się haki z prętami na zachodzące na siebie odrzwia obudowy chodnikowej, po czym na końce prętów nakłada się suwliwie tuleje, na stałe przymocowane do obudowy i blokuje się sworzniami, następnie za pomocą siłownika hydraulicznego z ruchomym trzpieniem podpiera się obudowę chodnikową. Urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu, posiadające siłownik hydrauliczny oraz haki, składa się z haków, które posiadają końce nagwintowane i wkręcane są do tulei nagwintowanej, zaś tuleja nagwintowana połączona jest z prętem, który rozłącznie mocowany jest do tulei, na stałe połączonej z obudową, za pomocą sworznia, przechodzącego przez otwór w pręcie oraz przez otwór w tulei, która na stałe połączona jest z obudową, w której zamocowany jest siłownik hydrauliczny, który posiada tłoczysko, posiadające na końcu głowicę. Pręty posiadają otwory przelotowe do regulacji położenia haków względem głowicy. Ilość haków wynosi od 2 do 4, korzystnie 2.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.12.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 23.06.2014 BUP 13/14. ; Opublikowano 30.11.2016 WUP 11/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402091 (A1) 23.06.2014. ; Nr zgłoszenia: 402091.

Coverage:

E21D 11/22 (2006.01) Int. Cl. ; E21D 11/40 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew