Title:

Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym : opis patentowy nr 223939

Oryginal title:

PL 223939 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym, zwłaszcza kul kutych z główek złomowanych szyn, charakteryzuje się tym, że półfabrykat kuli umieszcza się w przestrzeni roboczej urządzenia, utworzonej przez walec roboczy o większej średnicy oraz dwa jednakowe walce robocze o mniejszej średnicy następnie wprowadza się walec roboczy o większej średnicy w ruch obrotowy ze stał prędkością oraz jednocześnie wprawia się walce robocze o mniejszej średnicy w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów walca roboczego, przy czym stosunek prędkości obrotowych wałów roboczych o mniejszej średnicy do prędkości obrotowej walca roboczego o większej średnicy równy jest stosunkowi średnicy walca roboczego o większej średnicy do średnicy wałów roboczych o mniejszej średnicy, następnie zgniata się na półfabrykat kuli wklęsłymi powierzchniami bocznymi śrubowych występów i wprawia się półfabrykat kuli w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych, następnie przemieszcza się półfabrykat kuli. Urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.05.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 24.11.2014 BUP 24/14. ; Opublikowano 30.11.2016 WUP 11/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403988(A1) 24.11.2014. ; Nr zgłoszenia: 403988.

Coverage:

B21B 13/06 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/10 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew