Title:

Narzędzie do walcowania kul : opis patentowy nr 223926

Oryginal title:

PL 223926 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Narzędzie do walcowania kul w kształcie stożka składające się ze stopniowego walca stożkowego, w skład którego wchodzi czop napędowy oraz stożkowy walec roboczy, charakteryzuje się tym, że na stożkowej powierzchni roboczej o stałym kącie rozwarcia, przy podstawie walca stożkowego, od strony czopa napędowego, znajdują się spiralne występy o wklęsłych powierzchniach bocznych, których zarys równy jest zarysowi walcowanych kul, zaś promień wklęsłych powierzchni, bocznych równy jest połowie średnicy walcowanych kul, przy czym spiralne występy stopniowo zwiększają swoją wysokość i zmniejszają swoją szerokość. Dodatkowo w obszarze spiralnego występu, przy podstawie stożkowego walca, znajduje się klinowa powierzchnia wejściowa, która łączy stożkową powierzchnię roboczą ze spiralnym występem.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 25.02.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 01.09.2014 BUP 18/14. ; Opublikowano 30.11.2016 WUP 11/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402886 (A1) 01.09.2014. ; Nr zgłoszenia: 402886.

Coverage:

B21B 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew