Title:

Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkow : opis patentowy nr 223925

Oryginal title:

PL 223925 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi, zwłaszcza wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o mniejszej od średnicy kształtowanej umieszcza się w tulei prowadzącej, po czym podaje się półfabrykat do przestrzeni wejściowej trzech stożkowych walców roboczych, od strony czopów napędowych, następnie wprawia się w ruch obrotowy stożkowe walce robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, po czym wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów stożkowych walców roboczych oraz podaje się półfabrykat ze stałą prędkością w tulei prowadzącej w kierunku spiralnych występów znajdujących się na stożkowych powierzchniach stożkowych walców roboczych, po czym zagłębia się spiralne występy o wklęsłych powierzchniach bocznych w półfabrykat kształtuje się na powierzchni półfabrykatu przewężenie oraz oddziela się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kuli, następnie zgniata się półfabrykat spiralnymi występami.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 25.02.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 01.09.2014 BUP 18/14. ; Opublikowano 30.11.2016 WUP 11/16].

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402885 (A1) 01.09.2014. ; Nr zgłoszenia: 402885.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew