Title:

Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego : opis patentowy nr 223772

Oryginal title:

PL 223772 B1

Creator:

Kolano, Krzysztof.

Description:

Sposób pomiaru prędkości obrotowej silnika elektrycznego, zwłaszcza silnika bezszczotkowego prądu stałego z kompensacją niedokładności rozmieszczenia czujników charakteryzuje się tym, że oblicza się różnice pomiędzy czasami zmierzonymi przy stałej prędkości obrotowej silnika, pomiędzy kolejnymi stanami czujników położenia wału silnika i zapisuje się do pamięci urządzenia sterującego, po czym określa się procentowy błąd rozmieszczenia czujników położenia wału na wale silnika, zaś prędkość wału silnika określa się na podstawie czasu zmierzonego pomiędzy kolejnymi stanami czujników położenia wału silnika, z uwzględnieniem zmierzonych wartości korygujących.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 31.10.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.05.2014 BUP 10/14. ; Opublikowano 31.10.2016 WUP 10/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 401430(A1) 12.05.2014. ; Nr zgłoszenia: 401430.

Coverage:

G01P 3/481 (2006.01) Int. Cl. ; H02K 29/06 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew