Title:

Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych : opis patentowy nr 223725

Oryginal title:

PL 223725 B1

Creator:

Kukiełka, Jerzy ; Kukiełka Jan.

Description:

Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych, zwłaszcza pęknięć poprzecznych, polega na tym, że frezuje się warstwę ścieralną nawierzchni ze spadkiem ≤ 12% pomiędzy krawędzią rozbiórki na powierzchni jezdni i krawędzią rozbiórki podbudowy, po czym wybiera się destrukt i frezuje się do głębokości ≥ 21 cm, liczonej od powierzchni jezdni, wybiera się destrukt i wyrównuje się piłą tarczową diamentową krawędzie, następnie wypełnia się zagłębienie warstwą mieszanki kompozytowej o grubości ≥ 10 cm, którą zagęszcza się wzdłuż osi jezdni. Po okresie jednodniowego twardnienia wykonuje się na niej kolejne warstwy asfaltowe po uprzednim frezowaniu warstwy ścieralnej w miejscu etapowo wykonanego frezowania z pochyleniem podłużnym ≤ 12 % wzdłuż osi jezdni.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 01.10.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 14.04.2014 BUP 08/14. ; Opublikowano 31.10.2016 WUP 10/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 400998 (A1) 14.04.2014. ; Nr zgłoszenia: 400998.

Coverage:

E01C 23/06 (2006.01) Int. Cl. ; E01C 23/09 (2006.01) Int. Cl. ; E01C 23/00 (2006.01) Int. Cl. ; E01C 21/00 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew