Title:

Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych : opis patentowy nr 223615

Oryginal title:

PL 223615 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób kształtowania odkuwek kul drążonych, zwłaszcza metodą obciskania obrotowego trzema narzędziami walcowymi, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształtowanej kuli oraz o średnicy wewnętrznej większej od średnicy trzpienia, umieszcza się na trzpieniu między trzema jednakowymi walcami roboczymi, następnie wprawia się w ruch obrotowy walce robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędkością i jednocześnie przemieszcza się walce robocze ze stałą prędkością w kierunku osi trzpienia, po czym wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych, a następnie zagłębia się pierścieniowe występy o wklęsłych powierzchniach bocznych w półfabrykat i kształtuje się na powierzchni półfabrykatu przewężenia oraz oddziela się półfabrykat na stałe objętości materiału równe objętości kształtowanych kul, następnie zgniata się półfabrykat pierścieniowymi występami o wklęsłych powierzchniach bocznych i stopniowo redukuje się średnicę przewężeń oraz kształtuje się na trzpieniu kule.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.03.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.09.2014 BUP 19/14. ; Opublikowano 31.10.2016 WUP 10/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403064 (A1) 15.09.2014. ; Nr zgłoszenia: 403064.

Coverage:

B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 21/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew