Title:

Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej : opis patentowy nr 223594

Oryginal title:

PL 223594 B1

Creator:

Sikora, Jarosław ; Kuś Dariusz.

Description:

Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej posiadający wzmacniacze pomiarowe, wzmacniacz mocy, rezystory wzorcowe, źródła napięć wzorcowych, wzmacniacz wysokonapięciowy, układ sumujący analogowy oraz katodę i anodę umieszczone w obszarze próżni charakteryzuje się tym, że wejście nieodwracające wzmacniacza pomiarowego pierwszego i wejście nieodwracające wzmacniacza pomiarowego drugiego są połączone z pierwszym zaciskiem rezystora wzorcowego trzeciego, zaś wejście odwracające wzmacniacza pomiarowego pierwszego i wejście odwracające wzmacniacza pomiarowego drugiego są połączone z drugim zaciskiem rezystora wzorcowego trzeciego.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.12.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 12.11.2013 BUP 23/13. ; Opublikowano 31.10.2016 WUP 10/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402069 (A1) 12.11.2013. ; Nr zgłoszenia: 402069.

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) Int. Cl. ; H01J 49/26 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew