Title:

Sposób obciskania odkuwek drążonych : opis patentowy nr 223468

Oryginal title:

PL 223468 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew ; Bulzak Tomasz.

Description:

Sposób obciskania odkuwek drążonych, zwłaszcza wyrobów typu pierścień trzema walcami mimośrodowymi, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka tulei lub rury przemieszcza się do przestrzeni wejściowej walców roboczych następnie umieszcza się półfabrykat na kołnierzach oporowych, które znajdują się na powierzchniach cylindrycznych walców roboczych, przy czym walce robocze rozmieszczone są symetrycznie wokół półfabrykatu zaś ich osie są równoległe do siebie oraz do osi półfabrykatu, następnie wprowadza się walce obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością, po czym zagłębia się mimośrodowe, zewnętrzne kołnierze kształtujące w półfabrykat i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych oraz jednocześnie zgniata się wstępnie zewnętrzny stopień odkuwki pierścienia, następnie zagłębia się w półfabrykat mimośrodowe, wewnętrzne kołnierze kształtujące i zgniata się środkowy stopień odkuwki pierścienia, w tym czasie jednocześnie redukuje się zewnętrzny stopień odkuwki pierścienia, aż do uzyskania końcowej średnicy, następnie kalibruje się ostatecznie kształt odkuwki pierścienia.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 31.10.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 11.05.2015 BUP 10/15. ; Opublikowano 31.10.2016 WUP 10/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 405864 (A1) 11.05.2015. ; Nr zgłoszenia: 405864.

Coverage:

B21B 19/06 (2006.01) Int. Cl. ; B21C 37/20 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 31/22 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew