Title:

Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego wielokrotnego wyrobów typu kula : opis patentowy nr 222709

Oryginal title:

PL 222709 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula, składające się z tarczy oraz piasty, charakteryzuje się tym, że na powierzchni czołowej tarczy, w pobliżu zewnętrznej średnicy, znajdują się trzy klinowe występy spiralne o kształcie klinów, rozmieszczone symetrycznie na powierzchni tarczy, stopniowo zwiększające swoją wysokość i szerokość, przy czym kąt rozwarcia i kąt pochylenia klinowych powierzchni bocznych jest stały, zaś za klinowymi występami spiralnymi znajdują się kształtowe występy spiralne o wklęsłych powierzchniach bocznych, które tworzą wykrój w kształcie walcowanych kul o promieniu równym promieniowi kształtowanej kuli, przy czym kształtowe występy spiralne stopniowo zwiększają swoją szerokość i wysokość, zaś na końcowych odcinkach, w części środkowej, na kształtowych występach spiralnych znajdują się dodatkowe występy rozdzielające ukształtowane kule od półfabrykatów, natomiast za kształtowymi występami spiralnymi, w osi tarczy znajduje się otwór o średnicy większej od średnicy kształtowanych kul. Na powierzchniach bocznych występów spiralnych w kształcie klinów znajdują się nacięcia. Na powierzchni czołowej tarczy znajduje się więcej niż jeden występ spiralny w kształcie klina.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.05.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 25.11.2013 BUP 24/13 ; Opublikowano 31.08.2016 WUP 08/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399154 (A1) 25.11.2013 ; Nr zgłoszenia: 399154

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew