Title:

Sposób i urządzenie do walcowania skośnego : opis patentowy nr 222704

Oryginal title:

PL 222704 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób walcowania skośnego, zwłaszcza trzema walcami stożkowymi, drążonych odkuwek typu kula, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury, o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształtowanej kuli oraz o średnicy wewnętrznej większej od średnicy trzpienia, umieszcza się w tulei prowadzącej, po czym podaje się półfabrykat do przestrzeni wejściowej trzech stożkowych walców roboczych, od strony czopów napędowych, następnie wprawia się w ruch obrotowy stożkowe walce robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, po czym wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów stożkowych walców roboczych oraz podaje się półfabrykat ze stałą prędkością w tulei prowadzącej w kierunku spiralnych występów, znajdujących się na stożkowych powierzchniach stożkowych walców roboczych oraz w kierunku trzpienia, znajdującego się między stożkowymi walcami roboczymi, po czym zagłębia się spiralne występy o wklęsłych powierzchniach bocznych w półfabrykat i kształtuje się na powierzchni półfabrykatu przewężenie.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 25.02.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 01.09.2014 BUP 18/14 ; Opublikowano 31.08.2016 WUP 08/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402887 (A1) 01.09.2014 ; Nr zgłoszenia: 402887

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew