Title:

Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym : opis patentowy nr 222703

Oryginal title:

PL 222703 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym, zwłaszcza metodą obciskania obrotowego trzema narzędziami walcowymi charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie pierścienia o wysokości mniejszej od średnicy kształtowanej kuli i średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształtowanej kuli oraz o średnicy wewnętrznej większej od średnicy trzpienia, umieszcza się na trzpieniu między trzema jednakowymi cylindrycznymi walcami roboczymi, przy czym objętość półfabrykatu zbliżona jest do objętości kształtowanej kuli, następnie wprawia się w ruch obrotowy cylindryczne walce robocze w tym samym kierunku i ze stałą prędkością i jednocześnie przemieszcza się cylindryczne walce robocze ze stałą prędkością w kierunku osi trzpienia, po czym wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów cylindrycznych walców roboczych, a następnie oddziaływuje się wklęsłymi powierzchniami, umieszczonymi w centralnej części cylindrycznych walców roboczych na półfabrykat i zgniata się obracający się półfabrykat wklęsłymi powierzchniami oraz stopniowo redukuje się średnicę półfabrykatu. Przedmiotem zgłoszenia jest również urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2017 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 08.03.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 15.09.2014 BUP 19/14 ; Opublikowano 31.08.2016 WUP 08/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403063 (A1) 15.09.2014 ; Nr zgłoszenia: 403063

Coverage:

B21B 19/12 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 21/12 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew