Title:

Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur : opis patentowy nr 222668

Oryginal title:

PL 222668 B1

Creator:

Iwanek, Małgorzata ; Ciuszko, Michał

Description:

Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur dopływowych i odpływowych ze studzienką kanalizacyjną, zwłaszcza wkładek i uszczelek in-situ oraz innych przejść szczelnych w warunkach ciśnienia działającego od zewnętrznej strony studzienki kanalizacyjnej, posiadające zbiornik ciśnieniowy, zawory, pompę, króćce, rurę trzonową studzienki kanalizacyjnej oraz mierniki pomiaru temperatury i ciśnienia charakteryzuje się tym, że składa się ze zbiornika ciśnieniowego w kształcie walca drążonego w środku, dzielonego niesymetrycznie rozłącznie poprzecznie, usytuowanego poziomo, w którego obu podstawach znajdują się otwory, przy czym otwór posiada pokrywę szczelnie zamykającą się, zaś w obu otworach od wewnętrznej strony zbiornika zamontowane są szczelnie króćce, na które nasunięta jest szczelnie rura trzonowa, w której zamontowany jest poprzez uszczelkę in-situ króciec zamknięty szczelnie korkiem, natomiast do zbiornika od strony zewnętrznej zamontowany jest miernik temperatury i miernik ciśnienia, które mierzą parametry wewnątrz zbiornika, przy czym do zbiornika zamontowany jest zestaw pompowy z zaworem odcinającym oraz zawór spustowy i zawór odpowietrzający

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 09.07.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 19.01.2015 BUP 02/15 ; Opublikowano 31.08.2016 WUP 08/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404620 (A1) 19.01.2015 ; Nr zgłoszenia: 404620

Coverage:

G01M 3/02 (2006.01) Int. Cl ; G01M 3/26 (2006.01) Int. Cl ; F16L 55/175 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew