Title:

Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza : opis patentowy nr 222171

Oryginal title:

PL 222171 B1

Creator:

Winiarski, Grzegorz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza z wykorzystaniem pierścienia ograniczającego, zwłaszcza na końcu rury, charakteryzuje się tym, że na trzpień nakłada się pierścień ograniczający, po czym na trzpień z pierścieniem ograniczającym nakłada się matrycę otworem w kształcie walca, zaś pomiędzy matrycę i trzpień umieszcza się wsad o średnicy zewnętrznej równej średnicy otworu w matrycy, po czym na wsadzie umieszcza się współosiowo stempel, który wprawia się w ruch postępowy w kierunku wsadu z prędkością w zakresie od 0,001 m/s do 100 m/s i kształtuje się rurę z kołnierzem i odkształca się pierścień ograniczający. Urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza z wykorzystaniem pierścienia ograniczającego z górną fazą, zwłaszcza na końcu rury, posiadające matrycę, trzpień, pierścień ograniczający oraz stempel, charakteryzuje się tym, że matryca posiada strefy, strefę górną, strefę środkową i strefę dolną, przy czym w strefie górnej znajduje się otwór w kształcie walca, który przechodzi promieniem zaokrąglenia matrycy w strefie środkowej w wybranie walcowe w strefie dolnej, przy czym wybranie walcowe posiada fazę

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 09.12.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.06.2015 BUP 13/15 ; Opublikowano 29.07.2016 WUP 07/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 406425 (A1) 22.06.2015. ; Nr zgłoszenia: 406425

Coverage:

B21D 19/00 (2006.01) Int. Cl ; B21D 19/08 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew