Title:

Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych : opis patentowy nr 221579

Oryginal title:

PL 221579 B1

Creator:

Kukiełka, Jerzy ; Kukiełka, Jan (budownictwo)

Description:

Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych zawierająca destrukt z frezowania warstw asfaltowych nawierzchni oraz zaprawę cementowo-piaskową charakteryzuje się tym, że ma destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych w ilości 70% ÷ 80% wagowo składu mieszanki, korzystnie 77%, zaprawę cementowo-piaskową w ilości ≥ 20% wagi mieszanki, korzystnie z cementem 52,5, wodą dodaną w ilości optymalnej według zmodyfikowanej metody Proctora i miał gumowy 0 ÷ 2 mm z recyklingu opon samochodowych w ilości do 4% wagowych oraz zawiera zbrojenie rozproszone w ilości do 5% wagi mieszanki, korzystnie z włókien węglowych lub bazaltowych o długości do 5 cm

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 01.10.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 14.04.2014 BUP 08/14 ; Opublikowano 29.04.2016 WUP 04/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 400999 (A1) 14.04.2014 ; Nr zgłoszenia: 400999

Coverage:

E01C 21/00 (2006.01) Int. Cl ; E01C 7/00 (2006.01) Int. Cl ; E01C 7/32 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew