Title:

Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza powierzchniami płaskimi opis patentowy nr 221823

Oryginal title:

PL 221823 B1

Creator:

Rudawska, Anna. ; Dzwonkowski, Łukasz.

Description:

Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza powierzchniami płaskimi charakteryzuje się tym, że składa się z korpusu w kształcie płyty prostopadłościennej, na której w części środkowej znajduje się rowek trapezowy, przechodzący wzdłuż szerokości korpusu, zaś w górnej powierzchni korpusu zamocowana jest płytka ustalająca prostopadle do rowka trapezowego i wzdłuż osi korpusu. W części zewnętrznej korpusu wzdłuż jego osi znajdują się dwa symetrycznie wykonane rowki trapezowe niedochodzące do końca płytki. Przyrząd ten posiada w rowku trapezowym znajdującym się w korpusie, po obu jego końcach umieszczone symetrycznie elementy ustalające, zaś po obu końcach rowków trapezowych znajdują się elementy ustalające próbki elementów klejonych. Elementy posiadają sworznie ustalające elementy względem górnej powierzchni korpusu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 12.03.2013. ; Zgłoszenie ogłoszono 15.09.2014 BUP 19/14. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403112 (A1) 15.09.2014. ; Nr zgłoszenia: 403112.

Coverage:

G01N 19/04 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw