Title:

Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej opis patentowy nr 221702

Oryginal title:

PL 221702 B1

Creator:

Szczepaniak, Leszek. ; Sikora, Jarosław.

Description:

Sposób stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej, charakteryzuje się tym, że wartość napięcia zasilania kolektora tranzystora mocy układu regulacji dobiera się w czasie rzeczywistym jako wprost proporcjonalną do sumy napięcia źródła napięcia referencyjnego trzeciego i napięcia termokatody, poprzez sterowanie impulsowego, regulowanego stabilizatora napięcia sygnałem wyjściowym dwuwejściowego analogowego sumatora. Na jedno z wejść sumatora podaje się napięcie termokatody, a na pozostałe wejście podaje się napięcie źródła napięcia referencyjnego trzeciego. Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej charakteryzuje się tym, że wejście sterujące impulsowego, regulowanego stabilizatora napięcia jest połączone z wyjściem analogowego sumatora, którego wejście jest połączone z pierwszym zaciskiem źródła napięcia referencyjnego trzeciego zaś wejście analogowego sumatora jest połączone z emiterem tranzystora mocy układu regulacji i termokatodą oraz drugi zacisk źródła napięcia referencyjnego trzeciego jest połączony z masą układu stabilizacji.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.01.2012. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.07.2013 BUP 15/13. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 397818 (A1) 22.07.2013. ; Nr zgłoszenia: 397818.

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) Int. Cl. ; H01J 49/26 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw