Title:

Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul opis patentowy nr 221686

Oryginal title:

PL 221686 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Narzędzie stożkowo - spiralne do walcowania poprzecznego kul, które ma kształt tarczy, charakteryzuje się tym, że na powierzchni czołowej tarczy, w jej osi, znajduje się stożkowa powierzchnia wejściowa, której tworząca pochylona jest pod stałym kątem a za stożkową powierzchnią wejściową znajduje się stożkowa powierzchnia robocza, na której znajduje się klinowy występ spiralny o stałym kącie rozwarcia i pochylenia powierzchni bocznych, który stopniowo zwiększa swoją wysokość i szerokość, zaś za klinowym występem spiralnym, na stożkowej powierzchni roboczej znajduje się kształtowy występ spiralny, o wklęsłych powierzchniach bocznych, które tworzą wykrój w kształcie walcowanych kul o promieniu równym promieniowi kształtowanej kuli, przy czym kształtowy występ spiralny stopniowo zwiększa swoją szerokość i wysokość, zaś na ostatnim zwoju kształtowego występu spiralnego znajduje się nóż rozdzielający, natomiast za kształtowym występem spiralnym znajduje się stożkowa powierzchnia wyjściowa. Na powierzchniach bocznych klinowego występu spiralnego znajdują się nacięcia technologiczne, zaś na stożkowej powierzchni roboczej znajduje się od dwóch do dziesięciu klinowych występów spiralnych.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.06.2012 ; Zgłoszenie ogłoszon 23.12.2013 BUP 26/13. ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399569 (A1) 23.12.2013. ; Nr zgłoszenia: 399569.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw