Title:

Sposób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu : opis patentowy nr 221250

Oryginal title:

PL 221250 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

posób walcowania poprzecznego odkuwek z osiowym przemieszczaniem wsadu, zwłaszcza walcowania osiowosymetrycznych odkuwek wałków stopniowanych charakteryzuje się tym, że półfabrykat w postaci pręta umieszcza się między dwoma prowadnicami oraz między dwoma jednakowymi walcami roboczymi o osiach równoległych do siebie, na powierzchniach których wykonane są śrubowe występy w kształcie klinów, następnie uruchamia się ruch obrotowy walców roboczych w tym samym kierunku i z taką samą prędkością w efekcie wcina się wejściowe powierzchnie klinowe umieszczone na walcach roboczych w półfabrykat i wprawia się go w ruch obrotowy z prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu walców roboczych, a następnie kształtuje się na obwodzie półfabrykatu pierścieniowy rowek za pomocą klinowych powierzchni prowadzących, po czym w wyniku oddziaływania śrubowych powierzchni klinowych rozszerza się pierścieniowy rowek na półfabrykacie oraz redukuje się średnice półfabrykatu i jednocześnie przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością wzdłuż jego osi w kierunku noży odcinających, następnie w wyniku oddziaływania klinowych powierzchni kalibrujących usuwa się nierówności ukształtowanej odkuwki, którą w ostatniej fazie procesu odcina się od półfabrykatu za pomocą noży odcinających umieszczonych na powierzchni walców.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 13.03.2012 ; Zgłoszonie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398427 (A1) 16.09.2013. ; Nr zgłoszenia: 398427.

Coverage:

B21B 13/10 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw