Title:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi ; opis patentowy nr 221685

Oryginal title:

PL 221685 B1

Creator:

Pater, Zbigniew.

Description:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w mimośrodowym wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy do mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się pomiędzy dwiema jednakowymi prowadnicami oraz pomiędzy górną tarczą stożkową oraz dolną tarczą stożkową, na powierzchni których znajdują się występy i spiralne, przy czym osie górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej nachylone są pod stałym i jednakowym kątem nachylenia narzędzi w stosunku do osi półfabrykatu w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś półfabrykatu, zaś w płaszczyźnie poziomej, przechodzącej przez oś półfabrykatu, górna tarcza stożkowa oraz dolna tarcza stożkowa przesunięte są mimośrodowo w przeciwnych do siebie kierunkach o stałą wartość w stosunku do osi półfabrykatu, przy czym kierunki przesunięcia górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej są zgodne ze zwrotami wektorów składowych prędkości stycznych prędkości obwodowej górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, następnie wprawia się w ruch obrotowy górną tarczę stożkową i dolną tarczę stożkową ze stałą prędkością w przeciwnych do siebie kierunkach i w wyniku oddziaływania stożkowych powierzchni umieszczonych centralnie w osiach górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.06.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.12.2013 BUP 26/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399568 (A1) 23.12.2013. ; Nr zgłoszenia: 399568.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/02 (2006.01 ) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw