Title:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno-zewnętrznym ; opis patentowy nr 221684

Oryginal title:

PL 221684 B1

Creator:

Pater, Zbigniew.

Description:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w śrubowym wykroju wewnętrzno – zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że półfabrykat (4) w kształcie odcinka pręta o średnicy równej średnicy kształtowanej kuli umieszcza się w prowadnicy kształtowej, która znajduje się w przestrzeni roboczej, utworzonej przez wewnętrzny segment roboczy oraz zewnętrzny segment roboczy, następnie wprawia się wewnętrzny segment roboczy oraz zewnętrzny segment roboczy w ruch obrotowy, w przeciwnych kierunkach i z taką samą stałą prędkością obrotową, po czym uruchamia się ruch postępowy popychacza i przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością w prowadnicy w kierunku przestrzeni roboczej utworzonej przez wewnętrzny segment roboczy oraz zewnętrzny segment roboczy, przy czym prędkość przemieszczania się popychacza i półfabrykatu równa jest skokowi klinowych występów i śrubowych, zaś w wyniku oddziaływania klinowych występów śrubowych, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku zgodnym do obrotów wewnętrznego segmentu roboczego i zagłębia się klinowe występy śrubowe, które umieszczone są na powierzchni wewnętrznej, wewnętrznego segmentu roboczego oraz powierzchni zewnętrznej, zewnętrznego segmentu roboczego i oddziela się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kuli, którą następnie w wyniku oddziaływania śrubowych występów o wklęsłych powierzchniach roboczych i promieniu kształtuje się w kulę.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 15.06.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.12.2013 BUP 26/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399529 (A1) 23.12.2013. ; Nr zgłoszenia: 399529.

Coverage:

B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw