Title:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowy : opis patentowy nr 221678

Oryginal title:

PL 221678 B1

Creator:

Pater, Zbigniew.

Description:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami stożkowymi charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się pomiędzy dwiema jednakowymi prowadnicami oraz pomiędzy górną tarczą stożkową oraz dolna tarczą stożkową, na powierzchni których znajdują się występy spiralne, przy czym osie górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej nachylone są pod stałym i jednakowym kątem nachylenia narzędzi w stosunku do osi półfabrykatu, następnie wprawia się w ruch obrotowy górną tarczę stożkową i dolną tarczę stożkową ze stałą prędkością w przeciwnych do siebie kierunkach, po czym uruchamia się ruch postępowy popychacza i przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością w prowadnicach w kierunku przestrzeni roboczej, utworzonej przez występy spiralne, przy czym prędkość przemieszczania półfabrykatu równa jest skokowi występów spiralnych, umieszczonych na powierzchniach roboczych górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, następnie w wyniku oddziaływania stożkowych powierzchni, umieszczonych centralnie w osiach górnej tarczy stożkowej oraz dolnej tarczy stożkowej, wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością następnie zagłębia się występy spiralne o klinowych powierzchniach bocznych w półfabrykat.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 19.06.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 23.12.2013 BUP 26/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399571 (A1) 23.12.2013. ; Nr zgłoszenia: 399571.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw