Title:

Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych : opis patentowy nr 221668

Oryginal title:

PL 221668 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew.

Description:

Głowica do walcowania uzębień wewnętrznych składająca się z uzębionego wału napędowego, tulei ślizgowych oraz osi i nakrętek charakteryzuje się tym, że w płycie korpusu osadzone są co 120° trzy nieruchome osie, przymocowane z jednej strony do korpusu za pomocą nakrętek, natomiast z drugiej strony nieruchome osie połączone są ze sobą płytą spinającą, która jest przymocowana do osi nakrętkami, zaś między płytą korpusu i płytą spinającą, centralnie w ich osi umieszczony jest uzębiony wał napędowy łożyskowany w tulei ślizgowej osadzonej w piaście korpusu oraz tulei ślizgowej, która jest osadzona w płycie spinającej, zaś uzębiony wał napędowy zazębiony jest z trzema narzędziami w kształcie rolek uzębionych, które łożyskowane są w tulejach ślizgowych, przy czym narzędzia osadzone są obrotowo na nieruchomych osiach.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 05.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398313 (A1) 16.09.2013. ; Nr zgłoszenia: 398313.

Coverage:

B21H 5/00 (2006.01) Int. Cl. ; B21D 53/28 (2006.01) Int. Cl. ; B23P 15/14 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw