Title:

Sposób kształtowania odkuwek drążonych : opis patentowy nr 221662

Oryginal title:

PL 221662 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak Janusz.

Description:

Sposób kształtowania odkuwek drążonych, zwłaszcza wyrobów typu pierścień, trzema walcami śrubowymi, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka tulei lub rury umieszcza się w przestrzeni wejściowej walców roboczych, które rozmieszczone są symetrycznie wokół półfabrykatu, zaś osie walców roboczych nachylone są pod jednakowymi kątami pochylenia w stosunku do osi półfabrykatu, przy czym kąt pochylenia osi walców roboczych równy jest kątowi wzniosu śrubowych kołnierzy kształtujących, umieszczonych na powierzchniach cylindrycznych walców roboczych, następnie wprawia się walce robocze w ruch obrotowy w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, po czym oddziałuje się śrubowymi kołnierzami kształtującymi na półfabrykat i wprawia się go w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych oraz przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością wzdłuż jego osi, w kierunku śrubowych kołnierzy kształtujących, następnie w wyniku oddziaływania śrubowych kołnierzy kształtujących redukuje się kolejne średnice półfabrykatu i kształtuje się odkuwkę, drążoną w kształcie pierścienia. Wewnątrz półfabrykatu umieszcza się trzpień kształtujący, na którym kształtuje się wewnętrzne powierzchnie odkuwki drążonej.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.12.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.07.2014 BUP 14/14 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402213 (A1) ; Nr zgłoszenia: 402213.

Coverage:

B21B 19/06 (2006.01) Int. Cl. ; B21C 37/20 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw