Title:

Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula : opis patentowy nr 221649

Oryginal title:

PL 221649 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób walcowania skośnego trzema walcami śrubowymi wyrobów typu kula, charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy większej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się w przestrzeni wejściowej walców roboczych, utworzonej przez powierzchnie stożkowe znajdujące się na walcach roboczych, przy czym walce robocze rozmieszczone są symetrycznie wokół półfabrykatu, zaś osie walców roboczych nachylone są pod jednakowymi kątami w stosunku do osi półfabrykatu, następnie włącza się ruch obrotowy walców roboczych w tym samym kierunku i ze stałą prędkością, w wyniku czego wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów walców roboczych oraz przemieszcza się półfabrykat ze stałą prędkością w kierunku śrubowych występów umieszczonych na walcach roboczych, zaś w wyniku oddziaływania powierzchni stożkowych redukuje się średnice (do) półfabrykatu do średnicy kształtowanej kul), następnie zagłębia się występy śrubowe o klinowych powierzchniach bocznych, które umieszczone są na powierzchniach walców roboczych w półfabrykat i oddziela się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kuli.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 20.07.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.02.2014 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 400061 (A1) 03.02.2014. ; Nr zgłoszenia: 400061.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 19/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw