Title:

Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych : opis patentowy nr 221639

Oryginal title:

PL 221639 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew.

Description:

Sposób obciskania obrotowego uzębień wewnętrznych, zwłaszcza wyrobów drążonych z wewnętrznymi występami w kształcie wielowypustów, wielokarbów i uzębień charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie tulei umieszcza się między trzema jednakowymi narzędziami w kształcie rolek, natomiast wewnątrz półfabrykatu umieszcza się trzpień kształtowy, na powierzchni którego znajduje się uzębienie zewnętrzne, następnie narzędzia wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością oraz ruch postępowy w kierunku osi półfabrykatu ze stałą prędkością, w wyniku czego wprawia się półfabrykat oraz umieszczony wewnątrz niego trzpień kształtowy w ruch obrotowy ze stałą prędkością w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego narzędzi i redukuje się średnicę zewnętrzną półfabrykatu, w wyniku czego kształtuje się wewnętrzne uzębienie w półfabrykacie na trzpieniu, po osiągnięciu przez narzędzia położenia końcowego wyłącza się ich ruch postępowy, zaś narzędzia obracają się ze stałą prędkością, w wyniku czego, kalibruje się ukształtowane uzębienie wewnętrzne w wyrobie, następnie uruchamia się ruch postępowy trzpienia kształtowego ze stałą prędkością wzdłuż jego osi i wysuwa się trzpień kształtowy z wyrobu z uzębieniem wewnętrznym.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.03.2012 ; Zgłoszonie ogłoszono 30.09.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398591 (A1) 30.09.2013. ; Nr zgłoszenia: 398591.

Coverage:

B21B 19/06 (2006.01) Int. Cl. ; B21K 1/30 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw