Title:

Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul : opis patentowy nr 221637

Oryginal title:

PL 221637 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul, składające się z tarczy oraz piasty, charakteryzuje się tym, że na powierzchni czołowej tarczy, w pobliżu zewnętrznej średnicy, znajduje się klinowy występ spiralny o stałym kącie rozwarcia i pochylenia wysokość i szerokość, zaś za klinowym występem spiralnym znajdują się kształtowe występy spiralne o wklęsłych powierzchniach bocznych, które tworzą wykrój w kształcie walcowanych kul o promieniu równym promieniowi kształtowanej kuli, przy czym kształtowe występy spiralne stopniowo zwiększają swoją szerokość i wysokość, zaś na końcowym kształtowym występie spiralnym znajduje się dodatkowy występ, rozdzielający ukształtowane kule od półfabrykatu, natomiast za końcowym kształtowym występem spiralnym, w osi tarczy, znajduje się otwór o średnicy większej od średnicy kształtowanych kul. Na powierzchniach bocznych klinowego występu spiralnego znajdują się nacięcia technologiczne.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.05.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.11.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399155 (A1) 25.11.2013. ; Nr zgłoszenia: 399155.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw