Title:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami : opis patentowy nr 221636

Oryginal title:

PL 221636 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Sposób walcowania wyrobów typu kula, zwłaszcza w wykroju spiralnym dwoma dyskami charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka pręta o średnicy mniejszej od średnicy kształtowanej kuli umieszcza się w tulei prowadzącej, następnie wprawia się w ruch obrotowy tarczę dolną i tarczę górną ze stałą prędkością w przeciwnych do siebie kierunkach, po czym przesuwa się półfabrykat ze stałą prędkością w tulei prowadzącej pomiędzy tarczą dolną i tarczą górną o osiach prostopadłych do osi półfabrykatu, przy czym prędkość przemieszczania się półfabrykatu równa jest skokowi występów spiralnych umieszczonych na powierzchniach roboczych tarczy dolnej i tarczy górnej, następnie wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością i zagłębia się występy spiralne o klinowych powierzchniach bocznych w półfabrykat i oddziela się od półfabrykatu objętość materiału równą objętości kształtowanej kuli, po czym w wyniku oddziaływania występów spiralnych o wklęsłych powierzchniach bocznych o promieniu równym promieniowi kuli kształtuje się w kulę, zaś przy użyciu noży umieszczonych na końcowych występach spiralnych oddziela się całkowicie ukształtowaną kulę od półfabrykatu.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek Tomasz (1950-). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.05.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 25.11.2013 BUP 20/13 ; Opublikowano 31.05.2016 WUP 05/16.

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 399170 (A1) 25.11.2013. ; Nr zgłoszenia: 399170.

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 27/02 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

aw