Title:

Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego : opis patentowy nr 221249

Oryginal title:

PL 221249 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz

Description:

Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego, zwłaszcza do kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek wałków stopniowanych osiowym przemieszczaniem wsadu, charakteryzuje się tym, że składa się z walca o stałej średnicy na obwodzie którego, od strony wejściowej, znajduje się klinowy występ rozcinający o kącie rozwarcia klina, który stopniowo zwiększa swoją szerokość i wysokość, następnie za klinowym występem rozcinającym znajduje się klinowy występ prowadzący, który posiada stałą szerokość i stały kąt pochylenia ścianki bocznej, przy czym klinowy występ rozcinający oraz klinowy występ prowadzący umieszczone są na powierzchni walca prostopadle do jego osi, następnie za klinowym występem prowadzącym umieszczony jest śrubowy występ klinowy o stałym kącie rozwarcia klina oraz stałym kącie wzniosu linii śrubowej w stosunku do osi walca i stałym kącie pochylenia ścianki bocznej, który stopniowo zwiększa swoją szerokość, zaś za śrubowym występem klinowym umieszczony jest klinowy występ kalibrujący o stałej szerokości i stałym kącie pochylenia ścianki bocznej, który jest położony na powierzchni walca prostopadle do jego osi, następnie za klinowym występem kalibrującym, od strony wyjściowej umieszczony jest nóż rozcinający w kształcie klinowego występu, który stopniowo zwiększa swoją wysokość do wartości odpowiadającej połowie średnicy kształtowanej odkuwki

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 13.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398426 (A1) 16.09.2013. ; Nr zgłoszenia: 398426

Coverage:

B21B 13/18 (2006.01) Int. Cl. ; B21H 1/18 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew