Title:

Termoplastyczna rura porowata : opis patentowy nr 221235

Oryginal title:

PL 221235 B1

Creator:

Tor-Świątek, Aneta

Description:

Termoplastyczna rura porowata, wzmocniona nanocząstkami żelaza i miedzi, otrzymywana w procesie wytłaczania porującego, charakteryzuje się tym, że składa się z warstwy wierzchniej wewnętrznej litej, rdzenia porowatego i warstwy wierzchniej zewnętrznej litej, z których warstwa wierzchnia wewnętrzna i warstwa wierzchnia zewnętrzna stanowią powłokę ochronną i wytworzone są z poli(chlorku winylu) plastyfi kowanego, wzmocnionego nanocząstkami żelaza i miedzi, zaś rdzeń porowaty stanowi poli(chlorek winylu) plastyfi kowany z porami zamkniętymi o kształcie kulistym. W warstwie wierzchniej wewnętrznej litej i warstwie wierzchniej zewnętrznej litej udział powierzchniowy nanocząstek żelaza i miedzi zawiera się w przedziale od 3% do 6%, korzystnie 5%. W rdzeniu porowatym średnica porów zawiera się w przedziale od 0,00152 mm do 0,0957 mm, korzystnie 0,0226 mm, zaś udział powierzchniowy porów zawiera się w przedziale od 32% do 60%, korzystnie 40%

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.01.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 04.08.2014 BUP 16/14 ; Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opublikowano 31.03.2016 WUP 03/16. ; Nr zgłoszenia: 402486.

Coverage:

F16L 59/14 (2006.01) Int. Cl. ; F16L 9/133 (2006.01) Int. Cl. ; F16L 9/12 (2006.01) Int. Cl.

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew