Title:

Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych : opis patentowy nr 221074

Oryginal title:

PL 221074 B1

Creator:

Tomczak, Janusz ; Pater, Zbigniew

Description:

Walcarka ramowo - konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych, składająca się z wałów głównych, kół zębatych, tulei ślizgowych, łożysk tocznych, motoreduktora, sprzęgła elastycznego palcowego, miernika momentu obrotowego oraz antypoślizgowych stóp wibroizolacyjnych, charakteryzuje się tym, że na ramie w kształcie prostokąta, ustawionej na sześciu antypoślizgowych stopach (37) wibroizolacyjnych, przymocowana jest płyta dolna, na której posadowiony jest stojak zewnętrzny lewy, stojak środkowy oraz stojak zewnętrzny prawy, które od góry połączone są ze sobą płytą spinającą górną, zaś w stojaku zewnętrznym lewym oraz stojaku środkowym osadzone są cztery jednakowe tuleje ślizgowe, w których umieszczone są mimośrodowe koła zębate, które zazębione są ze sobą, natomiast dolne mimośrodowe koła zębate zazębione są dodatkowo z kołami zębatymi ustawczymi, zamocowanymi na wałku ustawczym, który osadzony jest w tulejach ślizgowych, osadzonych w stojaku zewnętrznym lewym oraz stojaku środkowym, natomiast wewnątrz mimośrodowych kół zębatych osadzone są wewnętrzne tu1eje ślizgowe, w których znajdują się wały główne, zaś na obwodzie wału głównego górnego, w jego środkowej części, między tulejami umieszczony jest gładki walec górny

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.10.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 15.04.2013 BUP 08/13 ; Opublikowano 29.02.2016 WUP 02/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 396594 (A1) 15.04.2013 ; Nr zgłoszenia: 396594

Coverage:

B21B 13/10 (2006.01) Int. Cl ; B21B 13/02 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 31/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew