Title:

Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych : opis patentowy nr 221004

Oryginal title:

PL 221004 B1

Creator:

Jakóbczak, Antoni ; Kukiełka, Jerzy

Description:

Przedmiotem wynalazku są skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych, posiadające jedną ulicę przelotową oraz dwie równorzędne ulice, prostopadłe do ulicy i łączące się z ulicą przelotową w punktach, oddalonych od siebie na odległość. Przystanki miejskiej komunikacji autobusowej znajdują się na środkowym odcinku tych skrzyżowań, przy czym na odcinku pojazdy poruszają się tylko po wcześniej wybranych pasach ruchu i segregacja pojazdów, która umożliwia wybór kierunku jazdy na wprost, w lewo lub w prawo odbywa się przed wjazdem pojazdów na skrzyżowania sąsiadujące, a wyspy przystankowe miejskiej komunikacji autobusowej znajdują się pomiędzy „buss - pasem” i kolejnym pasem, przeznaczonym dla innych pojazdów, dla których pas wylotowy ze skrzyżowań sąsiadujących znajduje się bardziej na prawo niż wylot z danego „buss-pasa”

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 21.03.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.09.2012 BUP 20/12. ; Opublikowano 29.02.2016 WUP 02/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394273 (A1) 24.09.2012 ; Nr zgłoszenia: 394273

Coverage:

E01C 1/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew