Title:

Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi : opis patentowy nr 220786

Oryginal title:

PL 220786 B1

Creator:

Pater, Zbigniew

Description:

Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego narzędziami płaskimi charakteryzuje się tym, że próbkę walcową, o wysokości mniejszej od jej średnicy, umieszcza się w rowkach klinowych, wykonanych w narzędziach, oddalonych od siebie na odległość mniejszą od średnicy, następnie narzędzia wprowadza się w ruch przeciwbieżny z taka samą prędkością. Przemieszczające się narzędzia wprawiają próbkę w ruch obrotowy, obciskają ją, wywołując w strefie osiowej próbki naprzemienne ściskanie i rozciąganie, doprowadzające do pęknięcia materiału, przy czym miarą własności plastycznych materiału jest liczba obrotów wykonana przez próbkę do momentu powstania pęknięcia. Sposób wyznaczania własności plastycznych realizuje się w układzie, w którym jedno narzędzie wykonuje ruch posuwisty z prędkością, obciskając obrotowo próbkę, zaś drugie jest stałe

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.04.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.10.2012 BUP 22/12 ; Opublikowano 29.01.2016 WUP 01/16

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394507 (A1) 22.10.2012 ; Nr zgłoszenia: 394507

Coverage:

G01N 3/32 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew