Title:

Sposób wyznaczania właściwości plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami : opis patentowy nr 220753

Oryginal title:

PL 220753 B1

Creator:

Pater, Zbigniew

Description:

Sposób wyznaczania własności plastycznych materiałów metodą obciskania obrotowego dwoma walcami charakteryzuje się tym, że próbkę walcową, o wysokości mniejszej od jej średnicy umieszcza się między dwoma prowadnicami w rowkach klinowych, wykonanych w walcach, które zbliża się do siebie na odległość mniejszą od średnicy, następnie walce wprowadza się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością. Przemieszczające się walce wprawiają próbkę w ruch obrotowy, obciskają ją, wywołując w strefie osiowej próbki naprzemienne ściskanie i rozciąganie, doprowadzające do pęknięcia materiału, przy czym miarą własności plastycznych materiału jest liczba obrotów wykonana przez próbkę do momentu powstania pęknięcia.

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe)urząd ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 11.04.2011. ; Zgłoszenie ogłoszono 22.10.2012 BUP 22/12 ; Opublikowano 31.12.2015 WUP 12/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394503 (A1) 22.10.2012 ; Nr zgłoszenia: 394503

Coverage:

B21B 37/16 (2006.01) Int. Cl ; B21B 37/58 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew