Title:

Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału : opis patentowy nr 220747

Oryginal title:

PL 220747 B1

Creator:

Klepka, Tomasz

Description:

Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału, charakteryzuje się tym, że dokonuje się go podczas przemieszczania się ze stałą prędkością liniową kabla w kanale wykonanym z elastycznego tworzywa polimerowego, który mocuje się w urządzeniu napędowo-pomiarowym i wprowadza się do wnętrza kanału, zaś do dolnego końca kabla zamocowuje się na stałe obciążnik, zaś do powierzchni bocznej kanału dociska się dwie rolki dociskowe, przy czym rolki dociskowe są umieszczone naprzemiennie i przemieszczają się w kierunku prostopadłym do osi kabla na odległość powodując wygięcie kanału przy styku jednostronnym z kablem, przy czym styk jest na dwóch odcinkach krzywoliniowych o długości wynikającej z wartości promienia rolki dociskowej i odległości przemieszczenia się rolki dociskowej od położenia początkowego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 26.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2012 BUP 25/12 ; Opublikowano 31.12.2015 WUP 12/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opublikowano 31.12.2015 WUP 12/15 ; Nr zgłoszenia: 395014

Coverage:

G01N 3/56 (2006.01) Int. Cl. ; G01N 19/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew