Title:

Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety : opis patentowy nr 220525

Oryginal title:

PL 220525 B1

Creator:

Pater, Zbigniew ; Tomczak, Janusz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Sposób wytwarzania kołnierzy czołowych w kształcie trójramiennej rozety, zwłaszcza kołnierzy na wyrobach drążonych charakteryzuje się tym, że na skrajnych końcach półfabrykatu w kształcie odcinka rury, wykonuje się na obwodzie trzy symetryczne nacięcia, następnie półfabrykat umieszcza się w dzielonych matrycach, które zaciska się na półfabrykacie, po czym uruchamia się ruch postępowy stempli kształtujących, które przemieszczają się ze stałą prędkością wzdłuż osi półfabrykatu, w kierunku nacięć wykonanych na półfabrykacie w efekcie przemieszczania się stempli kształtujących, rozpycha się nacięte końce półfabrykatu, a następnie wygina się i dotłacza się do powierzchni czołowych dzielonych matryc ramiona kształtowanych kołnierzy, uzyskując wyrób drążony z dwustronnymi kołnierzami w kształcie trójramiennej rozety. Sposób realizowany jest w układzie, w którym trzy symetryczne nacięcia wykonuje się na obwodzie z jednej strony półfabrykatu, a następnie kształtuje się kołnierz tylko z jednej strony półfabrykatu, natomiast drugi koniec półfabrykatu pozostaje cylindryczny. Proces wytwarzania kołnierzy czołowych realizowany jest na zimno lub na gorąco

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.10.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 15.04.2013 BUP 08/13 ; Opublikowano 30.11.2015 WUP 11/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 396596 (A1) 15.04.2013 ; Nr zgłoszenia: 396596

Coverage:

B21D 19/00 (2006.01) Int. Cl ; B21D 28/28 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew