Title:

Szczotka walcowa do usuwania zadziorów : opis patentowy nr 220516

Oryginal title:

PL 220516 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Matuszak, Jakub

Description:

Wynalazek dotyczy szczotki walcowej do usuwania zadziorów, zwłaszcza po obróbce skrawaniem i obróbce plastycznej. Szczotka zbudowana jest z trzpienia, służącego do zamocowania we wrzecionie maszyny technologicznej, tulei oraz rozmieszczonych na tulei włókien roboczych, które składają się na część usuwającą, przeznaczoną do usuwania zadziorów i część wygładzającą, przeznaczoną do poprawy gładkości powierzchni. Włókna w części wygładzającej mają mniejszą średnicę i większą długość niż włókna w części usuwającej, a odległości między włóknami mierzone w kierunku osiowym są mniejsze w części wygładzającej niż w części usuwającej

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2016 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.05.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 03.12.2012 BUP 25/12 ; Opublikowano 30.11.2015 WUP 11/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394989 (A1) 03.12.2012 ; Nr zgłoszenia: 394989

Coverage:

A46B 3/10 (2006.01) Int. Cl ; B08B 1/04 (2006.01) Int. Cl ; B24D 13/10 (2006.01) Int. Cl ; B21B 45/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew