Title:

Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego : opis patentowy nr 220502

Oryginal title:

PL 220502 B1

Creator:

Sikora, Jarosław

Description:

Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego, w którym zacisk pierwszy źródła napięcia referencyjnego pierwszego jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego pierwszego, wejście odwracające wzmacniacza operacyjnego pierwszego jest połączone z pierwszym zaciskiem rezystora referencyjnego i emiterem tranzystora bipolarnego, baza tranzystora bipolarnego jest połączona z wyjściem wzmacniacza operacyjnego pierwszego zaś kolektor tranzystora bipolarnego jest połączony z pierwszym zaciskiem rezystora obciążenia oraz drugi zacisk źródła napięcia referencyjnego pierwszego jest połączony z drugim zaciskiem rezystora referencyjnego i drugim zaciskiem źródła napięcia referencyjnego drugiego charakteryzuje się tym, że pierwszy zacisk źródła napięcia referencyjnego drugiego jest łączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza operacyjnego drugiego, którego wyjście jest połączone z drugim zaciskiem rezystora obciążenia, baza tranzystora bipolarnego jest połączona z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego, kolektor tranzystora bipolarnego jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego zaś wyjście wzmacniacza pomiarowego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza operacyjnego drugiego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 22.01.2014 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.11.2014 BUP 24/14 ; Opublikowano 30.11.2015 WUP 11/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 406905 (A1) 24.11.2014 ; Nr zgłoszenia: 406905

Coverage:

G05F 1/10 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew