Title:

Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów : opis patentowy nr 220495

Oryginal title:

PL 220495 B1

Creator:

Zaleski, Kazimierz ; Matuszak, Jakub

Description:

Sposób oceny skrawalności materiałów charakteryzuje się tym, że badaną próbkę lub półfabrykat mocuje się w uchwycie w odległości od noża skrawającego, po czym zwalnia się mechanizm, blokujący suwak z zamocowanym nożem skrawającym i wprawia się w ruch prostoliniowy suwak z nożem skrawającym za pomocą sprężyny w kierunku próbki lub półfabrykatu i skrawa się próbkę lub półfabrykat na długości, zachowując stałą grubość warstwy skrawanej, po czym mierzy się długość warstwy skrawanej. Urządzenie do oceny skrawalności materiałów, posiadające nóż skrawający, prowadnicę, sprężynę oraz mechanizm blokujący, składa się z obudowy, w której zamocowany jest uchwyt, w którym zamocowana jest próbka lub półfabrykat w odległości od noża skrawającego zamocowanego w suwaku, który osadzony jestna prowadnicy. Pomiędzy suwakiem a obudową znajduje się sprężyna, przy czym suwak blokowany jest za pomocą mechanizmu blokującego

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 27.05.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 08.12.2014 BUP 25/14.2015 ; Opublikowano 30.11.2015 WUP 11/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404104 (A1) 08.12.2014 ; Nr zgłoszenia: 404104

Coverage:

B23B 25/06 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew