Title:

Sposób i urządzenie do kucia kul : opis patentowy nr 220143

Oryginal title:

PL 220143 B1

Creator:

Winiarski, Grzegorz

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do kucia kul, zwłaszcza kul drążonych w matrycach dzielonych charakteryzujący się tym, że półfabrykat w kształcie odcinka rury o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kształtowanej kuli oraz o średnicy wewnętrznej (do) większej od średnicy stempla i wysokości większej od średnicy kształtowanej kuli, umieszcza się między dwiema jednakowymi matrycami wstępnymi następnie przemieszcza się matryce wstępne w kierunku osi półfabrykatu i zamyka się półfabrykat w wykroju utworzonym przez wklęsłe powierzchnie umieszczone w matrycach, po czym wprawia się stempel w ruch postępowy ze stałą prędkością w kierunku półfabrykatu, następnie oddziaływuje się na półfabrykat powierzchnią pierścieniową, znajdującą się na stemplu i spęcza się półfabrykat, w wyniku czego wypełnia się materiałem półfabrykatu wykrój o wklęsłych powierzchniach matryc wstępnych i uzyskuje się przedkuwkę, następnie zmienia się kierunek ruchu stempla na przeciwny i wycofuje się stempel z przedkuwki ze stałą lub zmienną prędkością, po czym otwiera się matryce wstępne i przenosi się przedkuwkę do wykroju wykańczającego o wklęsłych powierzchniach, umieszczonego w matrycach wykańczających

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 18.03.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 29.09.2014 BUP 20/14 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 403211 (A1) 29.09.2014 ; Nr zgłoszenia: 403211

Coverage:

B21H 1/14 (2006.01) Int. Cl ; B21K 1/02 (2006.01) Int. Cl ; B21J 5/02 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew