Title:

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza : opis patentowy nr 220138

Oryginal title:

PL 220138 B1

Creator:

Winiarski, Grzegorz ; Gontarz, Andrzej

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do wywijania kołnierza, charakteryzujący się tym, że półfabrykat posiadający dwie strefy pierwszą strefę w kształcie rury, drugą strefę w kształcie stożka ściętego o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy kołnierza, umieszcza się na trzpieniu o średnicy mniejszej od średnicy wewnętrznej pierwszej strefy półfabrykatu, a następnie zaciska się pierwszą strefę półfabrykatu matrycą dzieloną, po czym do wnętrza drugiej strefy półfabrykatu wprowadza się narzędzie wewnętrzne w kształcie stożka ściętego i umieszcza się narzędzie zewnętrzne w kształcie stożka ściętego, które stycznie przylega do zewnętrznej powierzchni drugiej strefy półfabrykatu, następnie narzędzie wewnętrzne wprawia się w ruch obrotowy o zmiennej prędkości wokół własnej osi symetrii i narzędzie zewnętrzne wprawia się w ruch obrotowy o zmiennej prędkości obrotowej wokół własnej osi symetrii, po czym narzędzie zewnętrzne i narzędzie wewnętrzne zaczynają się dodatkowo obracać ze stałą prędkością odpowiednio wokół osi prostopadłych do osi półfabrykatu, przy czym prędkość obrotowa narzędzia wewnętrznego jest większa od prędkości obrotowej narzędzia zewnętrznego, zaś narzędzie zewnętrzne przemieszcza się wzdłuż własnej osi symetrii, po czym następuje wywinięcie kołnierza

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 23.05.2013 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.11.2014 BUP 24/14 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 404041 (A1) 24.11.2014 ; Nr zgłoszenia: 404041

Coverage:

B21D 19/02 (2006.01) Int. Cl ; B21D 39/03 (2006.01) Int. C

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew