Title:

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów : opis patentowy nr 219991

Oryginal title:

PL 219991 B1

Creator:

Sikora, Jarosław

Description:

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów posiadający źródła napięć wzorcowych pierwszego i drugiego, wzmacniacz mocy, rezystory wzorcowe, wzmacniacze pomiarowe, analogowy sumator, wzmacniacz wysokonapięciowy oraz katodę i anodę umieszczone w obszarze próżni, w którym rezystor wzorcowy pierwszy jest połączony równolegle do wejść wzmacniacza pomiarowego pierwszego, rezystor wzorcowy drugi jest połączony równolegle do wejść wzmacniacza pomiarowego drugiego, przy czym wyjście wzmacniacza pomiarowego pierwszego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego trzeciego, zaś wyjście wzmacniacza pomiarowego drugiego jest połączone z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego trzeciego i wyjście wzmacniacza pomiarowego trzeciego jest połączone z wejściem odwracającym wzmacniacza mocy, zaś wejście nieodwracające wzmacniacza mocy jest połączone ze źródłem napięcia wzorcowego pierwszego, charakteryzuje się tym, że rezystor wzorcowy jest połączony z wejściem nieodwracającym wzmacniacza pomiarowego, zacisk rezystora wzorcowego jest połączony z rezystorem wzorcowym czwartym i z wejściem analogowego sumatora oraz zacisk rezystora wzorcowego jest połączony z wejściem odwracającym wzmacniacza pomiarowego, przy czym wartości rezystorów wzorcowych są jednakowe

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 13.03.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 16.09.2013 BUP 19/13 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 398424 (A1) 16.09.2013 ; Nr zgłoszenia: 398424

Coverage:

G05F 1/56 (2006.01) Int. Cl ; H01J 49/26 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew