Title:

Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym : opis patentowy nr 219987

Oryginal title:

PL 219987 B1

Creator:

Majewski, Jacek

Description:

Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym, składający się z rezystorów, termorezystora i kondensatora z warstwą higroskopijną oraz woltomierza o wysokiej impedancji wejściowej i o przełączalnej funkcji pomiaru napięcia stałego i napięcia przemiennego w szerokim paśmie częstotliwości oraz źródła napięcia przemiennego o częstotliwości akustycznej lub wyższej i źródła napięcia stałego oraz przełącznika jednobiegunowego i przełącznika dwubiegunowego, charakteryzuje się tym, że rezystancyjny dzielnik napięcia jest utworzony przez rezystor połączony w punkcie z rezystorem, przy czym drugi zacisk rezystora jest przyłączony do bocznego zacisku jednego z biegunów przełącznika dwubiegunowego, natomiast odpowiadający zaciskowi drugi boczny zacisk tego samego bieguna przełącznika dwubiegunowego jest połączony z rezystorem, który z kolei jest połączony w punkcie z rezystorem tworząc wraz z nim rezystancyjny dzielnik napięcia, przy czym drugi zacisk rezystora jest połączony w punkcie z rezystorem oraz z rezystancyjno-pojemnościowym dzielnikiem napięcia, utworzonym przez połączenie równoległe kondensatora zawierającego warstwę higroskopijną z termorezystorem powstałe poprzez połączenie jednego zacisku kondensatora zawierającego warstwę higroskopijną i jednego zacisku termorezystora w punkcie oraz drugiego zacisku kondensatora zawierającego warstwę higroskopijną i drugiego zacisku termorezystora w punkcie oraz przez rezystor

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 27.12.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 08.07.2013 BUP 14/13 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 397580 (A1) 08.07.2013 ; Nr zgłoszenia: 397580

Coverage:

G01N 25/56 (2006.01) Int. Cl ; G01N 27/22 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew