Title:

Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej : opis patentowy nr 219985

Oryginal title:

PL 219985 B1

Creator:

Wendeker, Mirosław ; Kamiński, Zdzisław

Description:

Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych zwłaszcza do turbiny wiatrowej składa się z zespołów zamocowanych na osi nośnej, wyposażonych w łopaty w ilości 2-8, korzystnie 4, które są osadzone na osi nośnej. Wirnik obraca się względem osi nośnej. Posiada on łopaty usytuowane na osi mocującej składające się z części górnej i części dolnej. Część górna i część dolna łopaty usytuowane są względem siebie pod kątem α, który regulowany jest poprzez zmianę położenia tulei zamocowanej na osi prostopadłej do osi. Tuleja połączona jest przegubowo z cięgnami, które połączone są przegubowo z częścią górną i częścią dolną

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 24.12.2012 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.07.2014 BUP 14/14 ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 402214 (A1) 07.07.2014 ; Nr zgłoszenia: 402214

Coverage:

F03D 3/02 (2006.01) Int. Cl ; B64C 11/20 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew