Title:

Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego : opis patentowy nr 219962

Oryginal title:

PL 219962 B1

Creator:

Żukowski, Paweł ; Karwat, Czesław (1941- ) ; Kozak, Czesław Mariusz

Description:

Sposób określenia energii łuku elektrycznego łącznika aparaturowego niskiego napięcia metodą impulsową dla prądu stałego lub przemiennego występującego pomiędzy stykami łącznika umieszczonego w obwodzie charakteryzuje się tym, że badany łącznik w temperaturze otoczenia T=15÷25°C, korzystnie 20°C poddaje się wielokrotnemu załączeniu i wyłączeniu o określonych czasach trwania załączenia tz = 40 ms i wyłączania tw = 4,5 s, przy zadanej wartości prądu I = 3,0÷4,0 A, korzystnie 3,8 A. Czas wyłączenia wybiera się w taki sposób, aby był co najmniej sto razy większy od czasu załączenia. Określa się ustaloną średnią temperaturę nagrzania styku Tśr=130°C po czasie trwania dużej liczby cykli.Następnie, po wyłączeniu zasilania i ostygnięciu styków łącznika do temperatury otoczenia T = 20°C, przy zamkniętych stykach łącznika dobiera się wartość natężenia prądu ciągłego Ic = 3,8 A, przy którym temperatura styku osiąga taką samą ustaloną średnią wartość Tśr = 130°C, mierzy się wówczas spadek napięcia ΔU = 0,75 V na estyku,a energia łuku elektrycznego E = 13,15 J prądu stałego lub przemiennego powstałego pomiędzy stykami łącznika jest równa energii elektrycznej Eobl = 12,94 J, wydzielonej na rezystencji zestykowej łącznika przy przepływie przez zestyk określonej wartości prądu ciągłego Ic = 3,8 A, w czasie tw = 4,5 s wyłączenia łącznika

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 10.12.2010 ; Zgłoszenie ogłoszono 18.06.2012 BUP 13/12. ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 393199 (A1) 18.06.2012 ; Nr zgłoszenia: 393199

Coverage:

G01R 31/327 (2006.01) Int. Cl. ; G01R 31/333 (2006.01) Int. C

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew