Title:

Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł : opis patentowy nr 219921

Oryginal title:

PL 219921 B1

Creator:

Tomczak, Janusz (inżynier) ; Bartnicki, Jarosław

Description:

Sposób walcowania poprzecznego rowków śrubowych, zwłaszcza wierteł, charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w obrotowym uchwycie, który wraz z półfabrykatem wykonuje ruch posuwisty ze stałą prędkością w kierunku narzędzi - rolek roboczych, następnie uruchamia się ruch obrotowy tych narzędzi, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością i wprawiają w ruch obrotowy przesuwający się półfabrykat, przy czym półfabrykat obracany jest przez narzędzia ze stałą prędkością w przeciwnym kierunku do kierunku obrotu narzędzi, które kształtują na powierzchni cylindrycznej półfabrykatu trzy rowki śrubowe, zaś skok rowków śrubowych, uzyskanych na wyrobie, zależy od prędkości posuwu obrotowego uchwytu oraz od prędkości obrotowej narzędzi - rolek roboczych. Proces realizowany jest w układzie, w którym obracają się dwa, trzy lub cztery narzędzia - rolki robocze i kształtują dwa, trzy lub cztery rowki śrubowe na wyrobie

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 14.03.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 24.09.2012 BUP 20/12. ; Opublikowano 31.08.2015 WUP 08/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 394199 (A1) 24.09.2012 ; Nr zgłoszenia: 394199

Coverage:

B23P 15/32 (2006.01) Int. Cl. ; B21B 17/00 (2006.01) Int. Cl ; B21H 7/18 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew