Title:

Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym : opis patentowy nr 219745

Oryginal title:

PL 219745 B1

Creator:

Wendeker, Mirosław

Description:

Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym polega tym, że do kolektora dolotowego silnika podaje się mieszaninę wodorotlenową wytworzoną na drodze elektrolizy wody w generatorze znajdującym się na pokładzie pojazdu samochodowego. Generator zasilany jest z pojazdowego układu generowania energii elektrycznej. Dostarczanie mieszaniny do kolektora odbywa się za pomocą dozownika mieszaniny sterowanego przez elektroniczny układ sterowania w zależności od aktualnego stanu pracy jednostki napędowej. Przy zwiększaniu obciążenia silnika układ stopniowo zwiększa produkcję mieszaniny do maksymalnej wydajności generatora, którą podaje się do kolektora dolotowego. Natomiast przy ustalonym obciążeniu silnika układ pracuje przy maksymalnej wydajności, oraz przy zmniejszaniu się obciążenia - hamowanie pojazdu, jednostka układu sterującego wyłącza generator, jednocześnie zamykając zawór dozujący

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.06.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13 ; Opublikowano 31.07.2015 WUP 07/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395319 (A1) 07.01.2013

Coverage:

F02B 43/10 (2006.01) Int. Cl ; F02M 25/10 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew