Title:

Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym : opis patentowy nr 219744

Oryginal title:

PL 219744 B1

Creator:

Wendeker, Mirosław

Description:

Przedmiotem wynalazku jest sposób wspomagania spalania wodorowego w tłokowym silniku spalinowym polegający na tym, że z chwilą zwiększania prędkości pojazdu elektroniczna jednostka sterująca stopniowo uruchamia generator, po czym generuje się mieszaninę wodorotlenową, która przekazywana jest do dozownika. Dozownik dozuje odpowiednią dawkę gazu do kolektora dolotowego silnika, po czym mieszanina spala się w przestrzeni roboczej silnika. W przypadku jazdy równomiernej w generatorze produkuje się mieszaninę z maksymalną jego wydajnością, po czym mieszaninę przekazuje się przy pomocy dozownika, dozując odpowiednią dawkę do kolektora dolotowego i komory spalania silnika, po czym następuje jej spalenie. Przy zmniejszaniu prędkości pojazdu elektroniczna jednostka sterująca samoczynnie wyłącza generator i dozownik. Zainicjowanie pracy elektronicznej jednostki sterującej następuje po przekroczeniu wartości minimalnej prędkości obrotowej silnika i minimalnego napięcia w układzie pokładowego generowania energii elektrycznej, minimalnej wartości zapisanej w pamięci jednostki, bądź wprowadzanej ręcznie za pomocą specjalizowanego oprogramowania. Natomiast prędkość obrotową silnika wyznacza się na podstawie impulsu napięciowego na wtryskiwaczu paliwa, niezależnie od typu i rodzaju systemu zasilania silnika w paliwo, zaś czujnik ciśnienia umiejscowiony w przewodach gazowych monitoruje ciśnienie w generatorze, zapobiegając nadmiernemu jego wzrostowi

Publisher:

Politechnika Lubelska (wyd. cyfrowe) ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. oryg.)

Contributor:

Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu ; Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

Date:

2015 (wyd. cyfrowe) ; Zgłoszono 17.06.2011 ; Zgłoszenie ogłoszono 07.01.2013 BUP 01/13. ; Opublikowano 31.07.2015 WUP 07/15

Resource Type:

Opis patentowy

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Opis zgłoszeniowy wynalazku PL 395318 (A1) 07.01.2013

Coverage:

F02B 43/10 (2006.01) Int. Cl

Rights Management:

Politechnika Lubelska

Tags:

mew